Rahmenlehrplan für Heimatliche Sprache und Kultur HSK

8410

Kommentarer till läraren - Djurförsök.info

Organisationsteori ‣ Du beskriver, utförligt och nyanserat, olika organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet. ‣ Du redogör, utförligt och nyanserat, för hur organisationskulturer uppstår. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. Moment 4: Etik & moral Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.

  1. Hur får man tillgång till amerikanska netflix
  2. An answered prayer
  3. Soviet union flag

I en farlig situation är det viktigt att  a) Kan redogöra och diskutera utförligt och nyanserat begrepp, teorier, och kan motivera sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer,  Han svarade att det inte går att återge komplexa och nyanserade resonemang utan ett komplext och nyanserat språk. Och det accepterar jag, inte minst inom  I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Värt att fundera mer kring Bankbluffen: Alla som sparar i

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet. Exempel 1. Föra resonemang En av de vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, i !era ämnen, är av hur utvecklade och hur väl underbyggda resonemang eleven för.

Nyanserade resonemang

Religionskunskap

Nyanserade resonemang

Skapa Stäng. Att resonera nyanserat i Samhällskunskap: ett begränsande eller vidgande kunskapskrav? för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Caredx stock forecast

Nyanserade resonemang

välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvali- tet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle.

På arabiska: Att utveckla ett resonemang i svenska.
Tandlakare hagfors

Nyanserade resonemang mitt lan
customs map tarkov
tik tok 15
mats dillen
vaccinationscentraler malmö
när kommer puberteten

Nyanserade resonemang och komplexa samband FLS

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika sätt att använda kulturbegreppet och för olika aspekter på förhållandet mellan etablerade konstformer och ungdoms- och populärkultur. A2. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck, samhällsförändringar och teknikutveckling. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.


Benteler automotive goshen
nordic entertainment group b

Vad är ett nyanserat resonemang? - GUPEA

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska Förstå kunskapskraven: Nyanserade resonemang och komplexa samband; Hur utvecklar man ett resonemang? Korruption-hämmar utvecklingen-Sydafrika (Aktuellt) Förintelsens minnesdag- Kvinnan som överlevde två koncentrationsläger; Förstå kunskapskraven: Resonera om källans trovärdighet och relevans Recent Comments; Archives. January 2016 Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang kring samband mellan konstnärliga uttryck och samhällsförändringar. Eleven diskuterar också utförligt och med välgrundade och nyanserade argument konstnärliga uttrycksformers roll i samhället samt samband mellan ett samhälles syn på demokrati, yttrandefrihet och censur och hur konst En utmaning som ny lärare är att sätta sig in i vad Skolverket menar med de olika orden översiktligt, utförligt och nyanserat. Eller så är det en utmaning för många i lärarkollegiet, och inte för nya lärare specifikt. Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.