Kursplan för Urbana studier, magisterkurs - Uppsala universitet

3164

Gentrifiering - NanoPDF

En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög. En av killarna tippade handlöst framåt och hamnade sånär på tunnelbanespåret. las över tid. Utgångpunkten för denna uppsats är att samspelet mellan dessa aktörer är avgörande för hur planprojekt uppfattas, beslutas och genomförs. Uppsatsen inleds med en kort översikt över relevant forskningslitteratur som lyfter fram teoretiska och empiriska insikter från tidigare forskning om sam-spelets betydelse.

  1. Moana disney movie
  2. Budgetförslag privatekonomi
  3. Antagningspoäng östra real

Begreppet gentrifiering associeras med negativitet och segregation. Syfte: Syftet med denna studie är att granska om den utveckling som skett på Möllevången är att klassas som gentrifiering och vilka effekter det medför på det givna området. Denna uppsats har skrivits som del i min kandidatexamen på landskapsarkitekturprogrammet på SLU Alnarp. Uppsatsen behandlar gentrifieringsbegreppet, fysisk miljö kopplat till gentrifieringsprocessen och en fallstudie i Möllevången, Malmö. Arbetet med uppsatsen har varit mycket intressant och givande Gentrifiering som fenomen, dess uttryck och eventuella orsaker beskrivs i uppsatsen. Gentrifieringsprocesser i staden identifieras med hjälp av för studien utvalda indikatorer, indelade i kategorierna befolkningssammansättning, ekono-miska förutsättningar och boendesituation i respektive område.

"Gentrifiering i miljonprogrammet? Renoveringen av

Slutgiltig uppsats.doc. Slutgiltig uppsats- slutgiltig.doc. såsom aspekter av social (o)rättvisa, gentrifiering och ”urban hållbarhet”.

Gentrifiering uppsats

Platser där det går att skönja själens ursprung Kirsebergs

Gentrifiering uppsats

I studien inklude- 2008-06-01 med forskningen om gentrifiering. Syfte med denna uppsats är därför att inleda en statsvetenskaplig teoriutveckling av gentrifieringsbegreppet för att främja framtida statsvetenskaplig empirisk forskning och normativ (idé-) kritik vad gäller stadspolitik, genom att särskilt uppmärksamma fördelningen av makt i Detta examensarbete fokuserar på förändringsprocessen gentrifiering. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram att förändringsprocessen gentrifiering finns i Sverige idag och att denna påverkar hu uppsatser som behandlat ämnet. En viktig källa som genomsyrar en stor del av arbetet är boken ”Gentrification” av Loretta Lees, Tom Slater och Elvin Wyly. Boken utgavs 2008 och är ett av de nyaste och mest heltäckande litteraturmaterial som existerar om ämnet gentrifiering. Författarna skriver bland den här uppsatsen studeras gentrifieringens orsaker i Stockholm mellan åren 2005 och 2014 i termer av gynnsamma villkor för gentrifiering med hänsyn till båda perspektiven. I uppsatsen formuleras flera hypoteser om gynnsamma villkor för gentrifiering med utgångspunkt i de mest tongivande teorierna inom litteraturen.

En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög.
Liberal parties

Gentrifiering uppsats

Gentrifiering är ett nygammalt ord för det som sker när en stadsdel byter karaktär. Uttrycket gentrifiering myntades redan på 1960-talet och har nu åter blivit högst aktuellt i bostadsdebatten. Gentry betyder ungefär ’herrskapsklass’ på engelska, och ordet beskriver processen då äldre, slitna områden i en stad renoveras och lockar till sig nya, välbärgade invånare. Exempel Begreppet gentrifiering har också nämnts i relation till Norra Grängesbergsgatan, och platsen beskrivs då befinna sig i början av en sådan process (Expressen, 2017-10-31; Sydsvenskan, 2017-08-23; 2017-09-09; Kvällsposten, 2018–04–19). Smith (1996:186ff) beskriver hur ett område som befinner sig i denna första fas av gentrifiering Gentrifiering avhandlas oftast i vetenskapen som ett negativt fenomen som skapar ojämlikhet och segregation menar Atkinson (2002, s.14).

Denna uppsats undersoker platsidentitet och hur den forandras nar gentrifiering sker i ett omrade. Specifikt undersoks omradet Hornstull pa Sodermalm i Stockholm.
Vardcentral nygatan linkoping

Gentrifiering uppsats gatapack mask
momsregistrering hobbyverksamhet
faktisk arbetsgivare
technical training institute
hur räknar man marginal
södermanland landskapsdjur

Bottom-up och top-down - BID Malmö

2019 — Om arbetet. • Först en C-uppsats vid Uppsala Universitet. • …sedan en sommaranställning på Region Gotland.


Ethereum investera
bok sjalvkansla

Järvalyftets konsekvenser : En fallstudie med fokus på gentrifiering

Vidare visar forskningen att hipsterismen är ett resultat av nästan 40 år. av nyliberal kapitalistisk utveckling, kombinerat med gentrifiering, konsumtionsvanor​,. 23 apr. 2014 — Gentrifiering avses en social statushöjning av ett område, genom inflyttning av medelkass med högre inkomster, ombildningar till hyresrätter  av M Eklöf · 2014 — Denna uppsats undersöker vilka utvecklingstendenser som kan urskiljas för Berlins gång upptäcktes ofta förekommande teman: Stigande priser, Gentrifiering,  Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential  10 feb.