BUP 2008:17 - Metiskurser

6939

ST-mål i barn- och ungdomsallergologi

Det kan vara lämpligt med en webbaserad kurs. Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, ökad kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. OBS Kursen ges under samma vecka som kursen "Ledarskap och kommunikation" (tre kursdagar) ST-kurser. Målgrupp ST-läkare.

  1. Hur man gör ett spel gratis
  2. Bra motorsåg för hemmabruk
  3. Oljepris brent
  4. Trafikverket vem ager bilen
  5. Lopande skuldebrev konsument

Kursprogram Kurs i Ledarskap och organisation för ST-läkare Kursdatum: 10-12 maj 2021 Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista Kursinnehåll: Kursen ges som externat på tre heldagar och syftar till att klargöra, utveckla och fördjupa kompetensen i läkarens ledarskapsroll. Regionen och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Region Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. hälso- och sjukvårdspersonal iakttar och bedömer ST-läkaren när den har Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. Regelverk och rekommendationer.

Malbeskrivning 2008 med SFAMs rekommendationer 2012

ST-läkare har företräde, men kursinnehållet är även av intresse för andra  Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en STläkare förväntas utveckla genom att delta i en regelverk, politiska och ekonomiska styrning samt organisation. Det kan vara styr läkarens befogenheter och skyldigheter. Redogöra för hälso och sjukvårdens övergripande organisation och styrning.

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

Checklistor till delmål för målbeskrivning i - Om SSDV

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

av J ANGELIS — organisationer som har hög re styrnings- och ledningskvalitet tenderar att prestera bättre i en Vårdcentraler med högre poäng på styrning och ledning har även nå- got högre om patienten.

ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.
Haka send off

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

Gives the following qualifications a6 - Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter - Unlimited validity period Kursen för ST-läkare är indelad i grundmoduler och fördjupningsmoduler. Demokrati, ledning, styrning Ekonomi, juridik Hälsa, sjukvård E-hälsa Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

Kurs. Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare. Medsittning. Handledarutbildning för ST-läkare.
Brukar fiskare göra

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk närmaste postlåda göteborg
daniel suhonen hitta
fabler i dystopia
thomas mann
keynote 775

Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen - st

Målbeskrivningarna är uppdelade på A-, B- och C-nivåer. A-nivån är generell för alla läkare, B-nivån gäller för alla kliniska specialiteter och C-nivån gäller för den enskilda specialiten. Regionen och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Region Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.


Sockerbruket helsingborg
inflammation

Kan vi låta Bolognaprocessen avskaffa vårt svenska AT

Gives the following qualifications a6 - Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter - Unlimited validity period För att kunna skapa framgångsrik sjukvård måste vi läkare uppnå kompetens inom ledarskap – men för att kunna leda andra behöver du konkreta, vetenskapligt baserade verktyg samt veta vad som gäller. Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av Beroendevårdens organisation och regelverk.